Dieste, Rafael

A fiestra valdeira : comedia da remate ledo en tres lances o derradeiro cun respiro / Rafael Dieste - 4ª ed - A Coruña :Ediciós do Castro ,1985 - 127 p :il ;19cm

Don Miguel é un mariñeiro, xa retirado, que volveu adiñeirado da emigración no Brasil. Encárgalle a un pintor que lle faga un retrato, no que aparece a fiestra. No cadro vese o ambiente mariñeiro da vila, mais a súa muller prefire que apareza de fondo unha paisaxe máis señorial, coma o dos xardíns dun pazo. Ela quere renegar do pasado mariñeiro do home para aparentar unha riqueza vedraña e facilitar as relacións sociais da súa filla, mais don Miguel séntese orgulloso das súas orixes.

1º-2º BAC

9788498656305


Realismo
Humor
teatro

869.9-23"19"

Powered by Koha