Toro, Suso de

A sombra cazadora / Suso de Toro - 4ª ed - Vigo :Edicións Xerais de Galicia ,1995 - 226 p ;21cm - Fóra de xogo .

Dous irmáns viven co seu pai nunha casa totalmente arredados do mundo exterior. Fóra hai unha ameaza para todos eles que só o seu pai coñece. Un día o seu encerro vese alterado, e o seu pai advírteos: «Maxinade que a vosa sombra se separa de vós e toma vida de seu. Maxinade que a imaxe do espello toma vida propia e actúa pola súa conta. Ha chegar un momento no que teñades dificultades».Narrada en primeira persoa, altérnanse os puntos de vista de un e outro irmán en cada un dos capítulos. Con esta obra Suso de Toro inicia unha nova vía que el define como «unha aventura, unha narración mítica, que comeza lenta pero intrigante e se vai acelerando coma un thriller».

3º-4º ESO

8475078419


Relación familiares
Adolescentes
Novas tecnoloxías
Thriller

087.5:821.134.4-3

Powered by Koha